GAT-PAT

เตรียมพร้อม GAT-PAT โค้งสุดท้าย

อยากเพิ่มคะแนนสอบ GAT-PAT ช่วงโค้งสุดท้าย?เริ่มเรียนวันนี้จนถึงโค้งสุดท้ายสิ้นเดือนมีนาคม การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ได้ผลลัพธ์ที่ดีและสนุกสนาน

GAT/PAT

GAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ มี 2 ส่วน คือ

 • ส่วนที่ 1 คือ ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา
 • ส่วนที่ 2 คือ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย
  • Speaking and Conversation
  • Vocabulary
  • Structure and Writing
  • Reading Comprehension

GAT เป็นการสอบที่ดูว่านักเรียนคนหนึ่งมีความพร้อมในการจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมากน้อยแค่ไหน

PAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test) คือ การวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐาน กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จมี 7 วิชา คือ

 • PAT 1 คือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 • PAT 2 คือ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 • PAT 3 คือ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • PAT 4 คือ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • PAT 5 คือ ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • PAT 6 คือ ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • PAT 7 คือ ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย
  • PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
  • PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
  • PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
  • PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
  • PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
  • PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

PAT เป็นการสอบที่จะดูว่านักเรียนคนหนึ่งมีแววจะเข้าสู่เส้นทางอาชีพในคณะที่เลือกไหม

เตรียมสอบ GAT English แบบ speak speak

ทำข้อสอบก็ได้ สำเนียงก็ดีไปพร้อมกับครูพี่เบนซ์เน้นสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการประยุกต์ทั้งในชีวิตประจำวันและการทำข้อสอบ ประกอบการสอนไปด้วย ทบทวนพื้นฐาน grammar พร้อมทั้งเทคนิคการท่องศัพท์ และโจทย์กว่า 1,500 ข้อให้ฝึกทำกันอย่างจุใจ

ดูเพิ่มเติม

1          Word Formation

2          Parts of Speech

3          Noun-Pronoun Agreement

4          Noun Clause

5          Finite & Non Finite Verbs

6          Subject & Verb Agreement

7          Tenses

8          Conditional Sentences

9          Quantifiers

10         Passive Voice

11         Subjunctive

12         Relative Pronouns

13         Adjective & Adverb

ครูเบนซ์อาจารย์ไบร์อั่น สอนละเอียด สนุก เข้าใจง่าย นอกจากเนื้อหาแล้วอาจารย์ไบอั่นยังสอนวิธีการออกเสียงที่ถูกต้องและการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันแบบเจ้าของภาษาจริงๆ

เตรียมสอบ PAT 1 ละเอียดยิบทุกขั้นตอน

การที่จะทำ PAT 1 ได้คะแนนดีนั้นต้องมีทั้งพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่แน่นและการฝึกฝนประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอ Quipper เน้นสอนคณิตศาสตร์อย่างละเอียดไล่ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการประยุกต์ใช้ในข้อสอบ เรามีวีดีเรามีการปรับพื้นฐานก่อนเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลายทั้งหมด พร้อมทั้งโจทย์กว่า 2,000 ข้อ เพื่อช่วยน้องๆในการเตรียมสอบ

คณิตศาสตร์เรื่องที่เราจะต้องเรียนให้ครอบกลุ่มปละรู้ทั้งหมด

1              เซ็ต

2              ตรรกศาสตร์

3              จำนวนจริงและอสมการ

4              ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

5              เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

6              ตรีโกณมิติ

7              เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม

8              เวกเตอร์

9              จำนวนเชิงซ้อน

10           การนับและความน่าจะเป็น

11           ลำดับและอนุกรม

12           ลิมิตและความต่อเนื่อง

13           การหาอนุพันธ์

14           การหาอินทิเกรต

15           สถิติ

16           เมทริกซ์

17           กำหนดการณ์เชิงเส้น


เด็กโค้งสุดท้ายก่อนสอบ PAT1 แล้ว พร้อมยัง?

ปีนี้ข้อสอบเพิ่มเป็น 5 ตัวเลือก ใครไม่อ่านเลขแล้วกะดิ่งลืมได้เลย ถ้าอยากได้ PAT1 75+ คะแนนผ่านขั้นต่ำรับตรง ให้เลือกอ่านบทที่เน้นสูตร ตามโพยนี้:

▣ สถิติ : บทนี้ออกมากสุด แถมโจทย์ง่ายเยอะ แค่ฝึกสูตรการแจกแจง ค่ากลาง แม่นๆ ก็เก็บ 32+ คะแนนได้

▣ เซต + ตรรกศาสตร์ : สองบทนี้ทวนพร้อมกัน โจทย์ง่ายออกอย่างน้อยบทละข้อแน่นอน แถมเป็นพื้นฐานบทอื่น จำสูตรเปลี่ยนรูปประพจน์ได้ เก็บ 14+ คะแนน

▣ เมทริกซ์ : บทนี้ถามเกี่ยว det สมการเมทริกซ์ อินเวอร์ส แค่จำสูตร det ได้ก็มีสิทธิเก็บ 14+ คะแนน

▣ เวกเตอร์ : โจทย์รูปสามเหลี่ยม ออกตรงๆ จำสูตรการดอทและครอส เก็บ 8+ คะแนน

▣ ความน่าจะเป็น : ให้อ่านเรื่องการเรียงสับเปลี่ยน จำสูตรเรียงของซ้ำ เรียงแบบวงกลมให้ได้ มีสิทธิได้ 12+ คะแนน

▣ แคลคูลัส : บทนี้โบนัสสำหรับ #เด็กซิ่ว ที่เรียนแคลมหาลัยมาแล้วจะได้เปรียบ ใช้สูตรดิฟ อินทิเกรต เก็บ 30+ คะแนน แต่ใครไม่ถนัดแล้วไม่มีเวลา ก็ไม่แนะนำนะ

PAT 3 กับวิศวกรรมศาสตร์

สำหรับน้องทุกคนที่มีความใฝ่ฝันเกี่ยวกับการสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องทราบถึงความสำคัญของการสอบ PAT3 อย่างแน่นอนเพราะจากรูปแบบการยื่นคะแนนทั้งระบบรับตรงหรือแอดมิชชั่น จะเห็นว่า PAT3 จะแฝงตัวอยู่ในทุกสนามและมีสัดส่วนที่สูงกว่าคะแนนส่วนอื่นเสียด้วยที่นี้มาลองดูรูปแบบคะแนนที่ใช้ยื่นในการสอบรับตรง/แอดมิชชั่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในภาพรวมกันก่อน

 

รูปแบบที่ 1

GAT + PAT1 + PAT3

รูปแบบที่ 2

GAT + PAT1 + PAT2 + PAT3

รูปแบบที่ 3

GAT + PAT2 + PAT3

 

ทั้งนี้ข้อสอบ PAT 3 จะเป็นโจทย์ 2 รูปแบบ

1.ส่วนของเนื้อหา

ฟิสิกส์
– กลศาสตร์ (แรง มวล และการเคลื่อนที่)
– ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า
– คลื่น แสง และเสียง

เคมี
– สาร และสมบัติของสาร)
– พลังงาน ความร้อน และของไหล

คณิตศาสตร์
– คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม
(ข้อมูลจากปี 58 59 และข้อสอบใหม่)

2.ส่วนวัดศักยภาพ

คือ การวัดความรู้ความสามารถเชิงวิศวกรรมประกอบด้วย

– การคิดวิเคราะห์เชิงช่างและมิติสัมพันธ์
– ความถนัดเชิงช่าง
– ความคิดเชิงตรรกะเชิงช่าง
– สามัญสำนึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม
– การแก้ปัญหา
– ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ดังนั้นการเตรียมตัวด้วยการอ่านหนังสือและทำโจทย์ให้มากจึงเป็นเรื่องสำคัญ อย่างไรก็ตามน้องหลายคนสงสัยว่าในส่วนวัดศักยภาพจะเตรียมตัวอย่างไร เพราะไม่เคยได้เรียนมาก่อนอ่านเอง กลัวว่าจะไม่เข้าใจและเสียคะแนนไปฟรีๆ ตรงจุดนี้พี่มีคำตอบค่ะ


 

Copyright © 2018. All rights reserved.