หลักสูตร สอบเข้า ม. 4

หลักสูตร ม.3 เข้า ม. 4

ระดับ

สำหรับ

รายละเอียด

– ปรับพื้นฐานระดับ น้อง ม.2 เทอม 2  ปรับพื้นฐาน สรุปเนื้อหาอย่างเข้มข้น ของเนื้อหาที่เรียนในชั้น ม.ต้นทั้งหมด รวมถึงเนื้อหาบางส่วน ของมัธยมปลาย โดยสามารถเน้นเฉพาะจุดที่ไม่เข้าใจ
-พิชิตโจทย์ยากเป็นเรื่องๆ น้อง ม.3 เทอม 1 เสริมเทคนิคลัด วิธีจำ แนะแนวการเตรียมตัวก่อนสอบ เก็งข้อสอบ หรือเนื้อหาที่ใช้ออกข้อสอบบ่อยๆ
-พิชิตโจทย์รวม น้อง ม.3 ปิดเทอม ตุลาคม เทคนิคพิชิตโรงเรียนในแต่ละโรงเรียนที่ต้องการตะลุยโจทย์ทุกรูปแบบที่ที่เคยออกมาแล้ว พร้อมเก็งข้อสอบ

 

ม.3 ติวเข้า ม.4 ที่นักเรียนต้องการ อาทิเช่น

  • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  • โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
  • โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
  • โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
  • โรงเรียนศึกษานารี
  • โรงเรียนสตรีวิทยา
  • โรงเรียนเตรียมทหาร

 

 หลักสูตรเรียนส่วนตัวหรือจัดกลุ่ม

ผู้เรียนสามารถเรียนเดียว (คนเดี่ยว) จัดกลุ่ม เพื่อนๆมาเรียนเอง  ตั้งแต่ 2-10 คน โดย สามารถเลือกวิชา   บท  และเรื่อง  ที่ต้องการเรียนได้สำหรับน้อง ที่มีปัญหาการเรียนโดยเรียน อ่อน/ไม่ทันเพื่อน หรือ  ติวเพื่อให้เกิดความชำนาญเช่น วิทย์, คณิต, อังกฤษ, ภาษาไทย, และสังคม เห็นผลภายใน1คอร์ส   ถ้านักเรียนได้เรียนอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผลการเรียนดีขึ้นตามลำดับ โดยนักเรียนจะได้เรียนเดี่ยวตัวต่อตัวกับอาจารย์ที่ชำนาญเฉพาะวิชา(ตรงตามวิชาเอกของอาจารย์)

คอร์สกลุ่ม

เป็นการเรียนการสอนแบบกลุ่มเล็กๆหลายๆคนในห้องเดียวกันกับคุณครูที่ชำนาญเฉพาะวิชาที่น้องๆต้องการเรียนแต่ละกลุ่มจะมีขนาดไม่เกิน 10-15 คนเพื่อความมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของผู้เรียนค่ะ


หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย << คลิก

Copyright © 2018. All rights reserved.