คอร์ส ปี 61

คอร์สกลุ่มรายคอร์สปี 61

ติวเข้มสอบเข้า ม.1

SMART TUTOR โรงเรียนสถาบันกวดวิชาตัวต่อตัว และสอนกลุ่มย่อย สอบเข้า ป.1 และ ม.1  โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนชั้นนำ เนื่องจากการสอบเข้าโรงเรียนสาธิต และ โรงเรียนที่มีชื่อเสียง ถือว่ามีอัตราการแข่งขันสูงมาก นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีความพร้อมในทุกด้าน การติวเพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1 จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้น้องๆมีความพร้อมในการทำข้อสอบ 

 

บริการของเรามีดังนี้

หลักสูตรติวเข้า ป.1 และ ม.1 เพื่อเข้าโรงเรียนในเครือสาธิต เช่น สาธิตประสานมิตร (มศว ),สาธิตจุฬา,สาธิตเกษตรศาสตร์,สาธิตปทุมวัน หรือโรงเรียนชั้นนำอื่น เช่น ทั้งในระดับประถมและมัธยม เช่น สวนกุหลาบ เทพศิรินทร์ สตรีวิทยา สามเสน โยธินบูรณะ และที่อื่นๆ (มุ่งเน้นสอนเพื่อสอบเข้า ตรงแนว ไม่สอนมั่วค่ะ )

หลักสูตรของเราเป็นบริการสอนพิเศษตัวต่อตัว มุ่งเน้นแก้ไขจุดบกพร่องให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถที่ดีเพื่อที่จะสามารถชนะได้ในสนามสอบแข่งขัน (ถ้านักเรียนไม่เข้าใจครูผู้สอนจะอธิบายจนกว่าน้องจะเข้าใจ )

หลักสูตรของเราเป็นบริการสอนตัวต่อตัวให้ถึงที่บ้าน เพื่อให้ผู้เรียนสะดวกสบาย และสามารถเลือกวันและเวลาตามที่ผู้เรียนสะดวกได้ สอนสนุก ไม่เครียดค่ะ

 

คำแนะนำสำหรับน้องๆระดับประถมศึกษา ในการติวเข้า ม.

  • ตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ให้ชัดเจน
  • ผู้ปกครองและน้องๆ ควรทำความเข้าใจหลักสูตรต่างๆ เช่น  Gifted, Olympic, English Program และหลักสูตรอื่นๆ เพื่อเลือกหลักสูตรให้ตรงกับที่ต้องการเข้าศึกษา
  • ตรวจสอบความพร้อมของตนเอง ก่อนตัดสินใจเลือกหลักสูตรที่ต้องการศึกษาต่อ
  • การเตรียมตัวน้องๆควรตรวจสอบพัฒนาการ ด้านความรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่องอาทิตย์ต่ออาทิตย์
  • ฝึกฝนในการทำข้อสอบ เก็บสั่งสมประสบการณ์ ฝึกควบคุมเวลา เพิ่มเทคนิคคิดลัด และประเมินความรู้ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

 

รายละเอียดติวเข้า ม.1 วิชาต่างๆ มีดังนี้

วิชาคณิตศาสตร์  

น้องๆจะต้องเรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์ประถมปลายทั้งหมด และเนื้อหาคณิตศาสตร์มัธยมต้น บางส่วน  เมื่อครบแล้ว น้องๆจะต้องเรียนเทคนิคการคิดลัดต่างๆ ลดข้อผิดพลาดในการทดเลข เก็งข้อสอบที่คาดว่าจะออกปีล่าสุด  และการฝึกคสบคุมเวลา

 

วิชาวิทยาศาสตร์

น้องๆจะต้องเรียนรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์ทั้งหมดและฝึกทำข้อสอบแข่งขันให้ชำนาญ  และเก็งข้อสอบที่จะออกปีล่าสุด และฝึกจับเวลา

 

วิชาภาษาอังกฤษ    

น้องๆจะได้เรียนรู้ ทบทวนพื้นฐาน Grammar  Readding Vocabulary ต่างๆ พร้อมทั้งเทคนิคการทำข้อสอบให้ถูกต้องและรวดเร็ว และแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบในปีล่าสุด

 

วิชาภาษาไทย 

น้องๆจะได้เรียนรู้หลักภาษาไทย ประถมปลาย ทั้งหมด และเทคนิคการจับใจความ พร้อมทั้งแนวข้อสอบภาษาไทย ที่คาดว่าจะออกข้อสอบ

 

วิชาสังคมศึกษา 

น้องๆจะได้เรียนรู้ 5 หัวข้อสำคัญ คือ ศาสนา ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง พร้อมทั้งแนวข้อสอบ พร้อมทั้งสถานการณ์แนวโน้มข้อสอบใหม่ตลอดเวลา

 

ติวเข้มสอบเข้า ม.1

คอร์สติวเข้มเตรียมสอบเข้า ม.1 ภาคปกติ กลุ่มละ 5 คน

เรียน 5 วิชา  (คณิต,วิทย์,สังคม,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ)

ค่าเรียน  7,900  บาท จำนวน 40 ชั่วโมง

 

ติวเข้ม (โค้งสุดท้าย) สอบเข้า ม.1  กลุ่มละ 5 คน

www.thesmarttutor16.com  Tel. 063 – 227 – 1899

คอร์สติวเข้มเข้า ม.1 ภาคปกติ คณิต , วิทย, อังกฤษ, สังคม
วันที่ จำนวนวันและชั่วโมง รอบ / เวลา กลุ่ม อัตราค่าเรียน เริ่มรับสมัคร
13-16 มี.ค.

20-23 มี.ค.

27-30 มี.ค.

15 วัน รวม 40 ชม. เช้า 9.00 – 12.00 1 (5 คน) 7,900 3 ม.ค.-15 กพ.60

โอนผ่าน ธ.กสิกรไทย

โอนผ่าน ธ.ไทยพาณิชย์

บ่าย 13.00 – 16.00 1 (5 คน)

 

ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 (โรงเรียนสังกัด สพฐ.)
ระดับชั้น ม.1 รับสมัคร สอบ ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ (Gifted & EP) 24 -28 ก.พ. 61 10 มี.ค. 61 15 มี.ค. 61 ภายในวันที่ 18 มี.ค. 61 ภายในวันที่ 6 เม.ย. 61
โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง

-สอบคัดเลือกและคะแนน                        O-NET (30%)

25-28 มี.ค. 61 31 มี.ค. 61 4 เม.ย. 61 4 เม.ย. 61 4 เม.ย. 61
หมายเหตุ : โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย รับ นร.ทั่วไป 60% (144 คน) นร.ในเขต 40% (96 คน)

 

ตารางเรียน

เรียนวันที่ 13 – 16 , 20 – 23 , 27 – 30 มีนาคม 2561 รวม 12 วัน 40 ชั่วโมง ค่าเรียนคอร์สละ 7,900 บาท

มี 2 รอบให้เลือก ดังนี้

รอบเช้า กลุ่ม 1 เรียนเวลา 09.00 – 12.00น.

รอบบ่าย กลุ่ม 2 เรียนเวลา 13.00 – 16.00น.

ตารางสอน

ครั้งที่ วัน ว.ด.ป. รอบเช้า / รอบบ่าย
คาบ 1(1ชม.) คาบ 2 (1 ชม.) คาบ 3 (1 ชม.)
09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00
13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 16.00
1 อังคาร 13 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
2 พุธ 14 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
3 พฤหัสบดี 15 สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
4 วันศุกร์ 16 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม
5 อังคาร 20 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
6 พุธ 21 วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
7 พฤหัสบดี 22 สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
8 วันศุกร์ 23 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
9 อังคาร 27 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
10 พุธ 28 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
11 พฤหัสบดี 29 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา
12 วันศุกร์ 30 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

คอร์ส Summer ติวเพิ่มเกรด

เปิดรับสอนตั้งแต่ระดับ ป.1 – ปริญญาตรี  กลุ่มละ 5 คน

เรียนก่อนล่วงหน้าของระดับชั้น

เริ่มรับสมัคร : 10 ม.ค. 2561  สำหรับน้อง ๆ ป.4 ขึ้นไป ป.5 ขึ้นไป และป.6

เรียนอังคาร – ศุกร์  เรียนวันที่ 17 เมษายน 2561 – 11 พฤษภาคม 2561                        จำนวน 40 ชั่วโมง

ติวเพิ่มเกรด คณิต , วิทย, อังกฤษ, สังคม
วันที่ จำนวนวันและชั่วโมง รอบ / เวลา กลุ่ม เริ่มรับสมัคร
13-16 มี.ค.

20-23 มี.ค.

27-30 มี.ค.

15 วัน รวม 40 ชม. เช้า 9.00 – 12.00 1 (5 คน) 3 ม.ค.-15 กพ.60

โอนผ่าน ธ.กสิกรไทย

โอนผ่าน ธ.ไทยพาณิชย์

บ่าย 13.00 – 16.00 1 (5 คน)

 

อัตราค่าคอร์ส

ระดับประถม  คอร์สละ 7900 บาท

ระดับมัธยมต้น  คอร์สละ 8900 บาท

 

คอร์ส Summerติวเพิ่มเกรดระดับ ม.ปลาย

เปิดรับสอนตั้งแต่ระดับ ป.1 – ปริญญาตรี  กลุ่มละ 5 คน

เรียนก่อนล่วงหน้าของระดับชั้น

เริ่มรับสมัคร : 10 ม.ค. 2561

เรียนอังคาร – ศุกร์  เรียนวันที่ 17 เมษายน 2561 – 11 พฤษภาคม 2561                        จำนวน 40 ชั่วโมง

คอร์สติวเพิ่มเกรดระดับ ม.ปลาย คณิต , วิทย,ฟิสิกส์,เคมี,ชีวะ, อังกฤษ,
วันที่ จำนวนวันและชั่วโมง รอบ / เวลา กลุ่ม อัตราค่าเรียน เริ่มรับสมัคร
13-16 มี.ค.

20-23 มี.ค.

27-30 มี.ค.

15 วัน รวม 40 ชม. เช้า 9.00 – 12.00 1 (5 คน) 9,900 3 ม.ค.-15 กพ.60

โอนผ่าน ธ.กสิกรไทย

โอนผ่าน ธ.ไทยพาณิชย์

บ่าย 13.00 – 16.00 1 (5 คน)

 

คอร์ส – เทอม1

 เริ่มรับสมัคร 15 ก.พ.61

  • เริ่มเรียน

-รอบวันเสาร์ ที่ 26 พ.ค.-15 ก.ย. 61    หรือ
-รอบวันอาทิตย์ ที่ 27 พ.ค.-16 ก.ย. 61

 


ติวเข้มสอบเข้า ม.4

คอร์สติวเข้มเตรียมสอบเข้า ม.1 ภาคปกติ กลุ่มละ 5 คน

เริ่มเรียน  13-16, 20-23, 27-30 มี.ค.2561

เรียน 5 วิชา (คณิต,วิทย์,สังคม,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ)

ติวเข้ม (โค้งสุดท้าย) สอบเข้า ม.4  กลุ่มละ 5 คน

www.thesmarttutor16.com  Tel. 063 – 227 – 1899

คอร์สติวเข้มเข้า ม.4 ภาคปกติ คณิต , วิทย, อังกฤษ, สังคม
วันที่ จำนวนวันและชั่วโมง รอบ / เวลา กลุ่ม อัตราค่าเรียน เริ่มรับสมัคร
13-16 มี.ค.

20-23 มี.ค.

27-30 มี.ค.

15 วัน รวม 40 ชม. เช้า 9.00 – 12.00 1 (5 คน) 8,900 3 ม.ค.-15 กพ.60

โอนผ่าน ธ.กสิกรไทย

โอนผ่าน ธ.ไทยพาณิชย์

บ่าย 13.00 – 16.00 1 (5 คน)

 

เรียนวันที่ 13 – 16 , 20 – 23 , 27 – 30 มีนาคม 2561 รวม 12 วัน 40 ชั่วโมง ค่าเรียนคอร์สละ 8,900 บาท

มี 2 รอบให้เลือก ดังนี้

รอบเช้า กลุ่ม 1 เรียนเวลา 09.00 – 12.00น.

รอบบ่าย กลุ่ม 2 เรียนเวลา 13.00 – 16.00น.

ตารางสอน

ครั้งที่ วัน ว.ด.ป. รอบเช้า / รอบบ่าย
คาบ 1(1ชม.) คาบ 2 (1 ชม.) คาบ 3 (1 ชม.)
09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00
13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 16.00
1 อังคาร 13 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
2 พุธ 14 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
3 พฤหัสบดี 15 สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
4 วันศุกร์ 16 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม
5 อังคาร 20 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
6 พุธ 21 วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
7 พฤหัสบดี 22 สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
8 วันศุกร์ 23 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
9 อังคาร 27 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
10 พุธ 28 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
11 พฤหัสบดี 29 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา
12 วันศุกร์ 30 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

 

คอร์สติวเข้มสอบเข้ามหาวิทยาลัย(PAT1,PAT2,PAT3,GAT)

คอร์สติวเข้มเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย กลุ่มละ 5 คน

เรียน 5 วิชา (คณิต,ฟิสิกส์,เคมี,ชีวะ,อังกฤษ

www.thesmarttutor16.com  Tel. 063 – 227 – 1899

คอร์สติวสอบเข้มเข้า มหาวิทยาลัย                     (PAT1,PAT2,PAT3,GAT)

 

วันที่ จำนวนวันและชั่วโมง รอบ / เวลา อัตราค่าเรียน/คน เริ่มรับสมัคร
13-16 มี.ค.

20-23 มี.ค.

27-30 มี.ค.

15 วัน รวม 40 ชม. เช้า 9.00 – 12.00 9,900 3 ม.ค.-15 กพ.60

โอนผ่าน ธ.กสิกรไทย

โอนผ่าน ธ.ไทยพาณิชย์

บ่าย 13.00 – 16.00

 

ตารางเรียน

เรียนวันที่ 13 – 16 , 20 – 23 , 27 – 30 มีนาคม 2561 รวม 12 วัน 30 ชั่วโมง ค่าเรียนคอร์สละ 9,900 บาท

มี 2 รอบให้เลือก ดังนี้

รอบเช้า เรียนเวลา 09.00 – 12.00น.

รอบบ่าย เรียนเวลา 13.00 – 16.00น.

ตารางสอน

ครั้งที่ วัน ว.ด.ป. รอบเช้า / รอบบ่าย
คาบ 1(1ชม.) คาบ 2 (1 ชม.) คาบ 3 (1 ชม.)
09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00
13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 16.00
1 อังคาร 13 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
2 พุธ 14 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
3 พฤหัสบดี 15 สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
4 วันศุกร์ 16 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม
5 อังคาร 20 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
6 พุธ 21 วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
7 พฤหัสบดี 22 สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
8 วันศุกร์ 23 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
9 อังคาร 27 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
10 พุธ 28 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
11 พฤหัสบดี 29 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา
12 วันศุกร์ 30 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

 

 

คอร์ส ช่วงเวลารับสมัคร ระยะการเรียน
Summer ‘61 10 มกราคม – 31 มีนาคม จ. – ศ. 18 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561
เทอม 1’ 61 14 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2561 ส., อา. 26 ,27 พฤษภาคม – 15, 16 กันยายน 2561
ตุลา’ 61 11 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2561 6 – 20 ตุลาคม  2561 (หยุดวันที่ 10 และ 15 ตุลาคม 2561)
เทอม 2’61 8 สิงหาคม – 15 ตุลามคม 2561 ส. , อา. 3, 4 พฤศจิกายน 2561 – 2, 3 มีนาคม 2561

 

ปฏิทินการรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2561

(ประถมศึกษา+มัธยมศึกษา)

Copyright © 2018. All rights reserved.